Deze privacy policy is voor het laatst aangepast op 20 mei 2018.

Echt van Hout geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Echt van Hout. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20 mei 2018, met het publiceren van deze nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact met ons opnemen, je vindt de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken en waarvoor wij deze verwerken

Echt van Hout verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Je gegevens worden ook niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer (optioneel)
- E-mailadres
- Betalingsgegevens
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch

Wij werken met bedrijven samen, die de hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Hieronder leggen we uit met welke bedrijven we samenwerken en waarvoor:

- Webwinkelsoftware (MyOnlineStore / Mijnwebwinkel)
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Mijnwebwinkel. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Mijnwebwinkel opgesteld. Alle gegevens worden beveiligd verzonden en opgeslagen op beveiligde servers. Na het afronden van je bestelling worden je gegevens enkel nog gebruikt voor doeleinden die nodig zijn voor onze administratieve verplichtingen.

- Webhosting (MyOnlineStore / Mijnwebwinkel)
Ook nemen we webhosting- en e-maildiensten af van Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Mijnwebwinkel heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Mijnwebwinkel is op grond van onze overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

- Betaaldienst (Mollie)
Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Bekijk hier het Privacy Beleid van Mollie.

- Verzenden en logistiek (MyParcel en PostNL)
Wij maken gebruik van de diensten van Myparcel. MyParcel wordt gebruikt om adreslabels te genereren die worden bevestigd op je pakket zodat jij je bestelling middels een track&trace code kunt volgen.  Het daadwerkelijk uitvoeren en bezorgen van je bestelling ligt in handen van PostNL. Het is daarvoor voor ons noodzakelijk dat wij je naam, adresgegevens en woonplaatsgegevens met Myparcel en PostNL delen. Zij gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Myparcel en/of PostNL onderaannemers inschakelt, stellen zij je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. Ook in dat geval alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

- E-mail 
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Mijnwebwinkel. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Mijnwebwinkel heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer persoonlijk en vertrouwelijk.

- Contactformulier
Met het contactformulier op de website kun je ons vragen stellen. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, telefoonnummer en naw-gegevens. Deze gegevens bewaren wij zolang je klant van ons bent. Zie voor wat dit betekent het kopje "hoe lang we persoonsgegevens bewaren" verderop in deze privacy policy. 

- Google analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Gegevens worden via Google Analytics na 14 maanden verwijderd.

- Facturatie en boekhouden (E-boekhouden en NAMS administratie)
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van E-boekhouden en NAMS administratie. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen.  E-boekhouden en NAMS administratie zijn tot geheimhouding verplicht en zullen je gegevens vertrouwelijk behandelen. Ze gebruiken je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

- Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Echt van Hout op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren, dit is tot 7 jaar na het plaatsen van je order. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Echt van Hout verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Echt van Hout blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Echt van Hout gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Het kan daardoor wel voorkomen dat sommige onderdelen van onze site minder goed functioneren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Echt van Hout en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info @echtvanhout.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek . Echt van Hout wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht onze privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. 


Contactgegevens:
Echt van Hout
Overgauwseweg 27
2641 NC Pijnacker (let op: een bezoekadres)
www.echtvanhout.nl
info@echtvanhout.nl
+31 (0) 624 109 306
KvK nr: 63183404
BTW nr: NL126377558B01

© 2013 - 2024 Echtvanhout | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel